Διεθνείς Εμπορικοί Όροι

EXW: Ex Works- Εκ του Εργοταξίου

(...κατανομαζόμενος τόπος)

FCA: Free Carrier- Ελεύθερο στο Μεταφορέα

(...κατανομαζόμενος τόπος)

CPT: Carriage Paid To- Μεταφορά Πληρωμένη Μέχρι (...κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)

CIP: Carriage And Insurance Paid To- Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι (...κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)

DAP: Delivered at Place- Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού (...κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)

DAT: Delivered at Terminal- Παραδοτέο στο Τερματικό (...κατονομαζόμενο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο προορισμού)

DDP: Delivered Duty Paid- Παραδοτέο, Δασμός Πληρωμένος (...κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)

FAS: Free Alongside Ship- Ελεύθερο Παράπλευρα στο Πλοίο

(...κατανομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)

FOB: Free On Board- Ελεύθερο Επί του Πλοίου

(...κατανομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)

CFR: Cost And Freight- Αξία και Ναύλος (...κατανομαζόμενο λιμάνι προορισμού)

CIF: Cost, Insurance and Freight- Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος (...κατανομαζόμενο λιμάνι προορισμού)