Η Σουηδοελληνική  , που ιδρύθηκε από τον Παύλο Δ. Παπαμιχαήλ , ξεκίνησε την αντιπροσώπευση Σουηδικών εργοστασίων ξύλου το 1975. ​

Σήμερα συνεργαζόμαστε με μικρά και μεγάλα σουηδικά εργοστάσια παρέχοντας όλες τις διατομές,μήκη και ποιότητες μαλακής ξυλείας.

Από το 2010 την εταιρία έχει αναλάβει ο Δημήτριος Π. Παπαμιχαήλ.

Οι παραγωγοί ξυλείας που αντιπροσωπεύουμε παράγουν Πεύκο και Έλατο, εμποτισμένη ξυλεία, fingerjoint , σύνθετη ξυλεία(glulam).

​Βασικός μας στόχος να παρέχουμε ξυλεία υψηλής ποιότητας!Swellas Timber Products , established by Pavlos Papamichail , started the representation of Swedish sawmills in 1975.
Today we work with big and small sawmills providing all dimensions,lengths and grades of softwood.
Since 2010 Dimitrios P. Papamichail is owner of the company .
The sawmills we represent produce Pine and Spruce , impregnated timber , fingerjoint timber and glued laminated timber(glulam).
Our main target is to offer top quality timber.


Έχοντας αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο συνεργατών παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εμπόρους-εισαγωγείς για την κάλυψη κάθε ανάγκης σε  ξυλεία!
Copyright © 2019 Swellas Timber Products EE .Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τα εμπορικά σήματα των συνεργατών μας αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομικών προσώπων.